Piątek, Grudzień 27, 2019, 15:01

Biorąc pod uwagę specyfikę oraz skalę przedsięwzięcia w postaci wdrażania strategii HR w formie należy stwierdzić, że adekwatnym podejściem do tego problemu będzie zastosowanie sprawdzonych w praktyce reguł zaczerpniętych z metodologii zarządzania projektami.

zarządzanie projektami HR

Jednym z podstawowych elementów zarządzania projektami w  ogóle, a w tym również w obszarze HRM, jest opracowanie planu szczegółowego działań. Plan taki może pełnić trzy podstawowe role:

  • Pozwala zidentyfikować „wąskie gardła” przewidywanych działań i usunąć je jeszcze przed rozpoczęciem działań,
  • Stanowić podstawę do monitorowania i kontroli przebiegu działań oraz reagowania na tej podstawie na pojawiające się odchylenia,
  • Może stanowić podwaliny do sporządzania stosownych wniosków o dofinansowanie działań w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, poniżej zaprezentowano zawartość takiego planu wraz z krótką charakterystyką i wskazówkami odnośnie każdego z jego elementów.


Określić cele i zakładane efekty danego projektu

Wbrew pozorom jest to niezwykle ważny element planu. To, co wydaje się oczywiste dla twórców projektu wdrożenia, nie musi takim być dla innych. Można powiedzieć, że cele i zakładane efekty wdrożenia są bardzo często niezrozumiałe przez ostatecznych beneficjentów tych rozwiązań.

Zdefiniować role zespołu projektowego

Firma jest organizmem skupiającym w sobie ludzi, procesy, zasoby, które używane są w bieżącej działalności.  W takim przypadku wskazane jest powołanie zespołu projektowego. Należy zatem wyznaczyć kierownika projektu oraz członków zespołu. Dobrze jeśli w planie/dokumencie można podać nazwiska tych osób i miejsce pracy (komórka organizacyjna). Dzięki temu będzie jasne, kto i w jakim zakresie będzie musiał łączyć bieżące zadania i zadania wynikające z udziału w projekcie.

Zdefiniować oczekiwaną rolę pracowników

To niezwykle ważny punkt planu. Tutaj bowiem należy zawrzeć informacje, które są kluczowe dla wszystkich tych osób, które nie będą w zespole projektowym — czyli przeważająca większość pracowników. Trzeba bowiem pamiętać, że osoby te odczuwać będą pewne obawy związane z projektem. Tym bardziej, że być może po raz pierwszy będą beneficjentami projektu „dotykającego” tak bezpośrednio ich stanowisk pracy i zadań.

Opisać techniczną stronę realizacji projektu

Tutaj należy opisać metodologię i techniki działania zespołu projektowego/osób wdrażających dane przedsięwzięcie. Przy czym chodzi tutaj o opisanie czy wręcz narysowanie procesu — tego co będzie się działo, zaprezentowanie formularzy, podprocesów, itp.

 „Punkty kontrolne” realizacji projektu wdrożenia planu rozwojowego

Należy określić fazy projektu, których zakończenie będzie kontrolowane i oceniane. Należy określić „kto” (kierownik projektu/osoba zarządzająca) i „co” będzie kontrolować i oceniać. Konieczne są również miary sukcesu, czyli kryteria oceny postępu prac. Niech wszyscy zainteresowani wiedzą kiedy i co będzie sprawdzane.

Struktura Zarządzania projektu

Należy tutaj zidentyfikować kluczowe osoby, ich role oraz obszary odpowiedzialności w związku z projektem. Najlepiej jest podać imiona, nazwiska oraz zakres działań w projekcie, za które osoby te odpowiadają. Można również rozważyć podanie wewnętrznych numerów telefonów przynajmniej do niektórych z nich. Niech inni pracownicy wiedzą kto, za co odpowiada w projekcie i w razie pytań mogą łatwo skontaktować się z realizatorami poszczególnych działań w projekcie.

Warto przy tej okazji zidentyfikować ewentualnych koordynatorów/szefów innych, pokrewnych projektów, którzy powinni być włączeni w ten projekt.

Na przykład: Do powołanego zespołu zajmującego się opracowaniem ścieżek kariery i profilami kompetencyjnymi, można włączyć osoby zajmujące się opisem stanowisk pracy. Role takiej osoby mogą być tutaj różne, ale niezwykle cenny byłby jej wkład w określanie metodologii i zawartości opisów ścieżek kariery i profili kompetencyjnych z punktu widzenia powiązań z zawartością opisów stanowisk pracy.

Potrzebne zasoby

Najprościej rzecz ujmując, należy tutaj określić strukturę i rodzaj zasobów w ujęciu: rodzaj — ilość — termin (chodzi o ludzi, środki i czas). Na przykład: przewidywany czas trwania określonych działań, częstotliwość, rodzaj informacji jakie osoby zaangażowane muszą przygotować; miejsca na serwerze, z których można pobrać dokumenty i formularze, itp.. To również tutaj powinno zostać określone, które z zadań w projekcie organizacja wykona własnymi siłami, a które z działań będą zlecane na zewnątrz. I jakie środki do każdego z działań są przypisane (w tym również finansowe).

 

Harmonogram realizacji

Koniecznie trzeba opisać harmonogram projektu zawierający terminy: początku, punkty kontrolne i koniec projektu oraz poszczególnych działań. Dzięki temu każdy z członków zespołu lub podwykonawców będzie wiedział nie tylko co i do kiedy ma zrobić, ale również jak powinny przebiegać realizowane działania oraz ich wzajemne zależności przyczynowo-skutkowe.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Mediacon doradztwo HR wynagrodzenia strategia HRM badania efektywności szkolenia i warsztaty rozwojowe oceny okresowe wartościowanie stanowisk pracy efektywne procesy HR system wynagrodzeń rozwiązania systemowe ZZL kultura organizacyjna HPI premie benefity modele kompetencji ścieżki kariery motywowanie efektywność zarządzanie zespołem testy i badania pracowników oceny okresowe zarządzanie przez cele doradztwo HRM  testy i badania online badania efektywności organizacji doradztwo i konsulting HR zarządzanie ludźmi 
(c)1999-2020, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem